NieuwsbriefErvaring en peilers

Met ervaring en toch nieuw.
Windowmakers is sinds 1980 actief als toeleverancier voor de professionele schrijnwerker.
Begin 2013 hebben we onze doelstellingen voor de toekomst aangescherpt en varen we een nieuwe
koers die onze professionele klanten centraal stelt.
Het is onze ambitie
om producent te zijn van ramen en deuren voor de vakman, een spreekbuis te
zijn tussen U als installateur van buitenschrjinwerk en onze leveranciers, de ‘merken’ die U verdeeld.
Onze 4 peilers:   
Kwaliteit
Wij zien kwaliteit als het definiëren van waarden vanuit het standpunt van de klant.
'Inlevingsvermogen hebben om het belang van onze klanten centraal te stellen’, is onze basisfilosofie.
Onze producten staan onder permanente bewaking van ons CE-certificaat.
Hierbij zijn interne procedures opgesteld, die samen met de procesbeschrijvingen van onze
toeleveranciers intern en extern worden opgevolgd.
Omdat het niet volstaat om kwaliteitsgoederen te leveren, trachten we de duurzame relaties tussen
onze toeleverancier – wijzelf, Windowmakers en U te waarborgen.
Service
Twee gedreven zaakvoerders, een enthousiast team van medewerkers en een netwerk
van ondernemende toeleveranciers ... Dat is het kapitaal van Windowmakers dat ten dienste staat
van jullie, de hedendaagse ondernemer.
Onze sterke punten:
- Snelle, duidelijke offertes binnen 48 uur.
- Scherpe concurrentiële prijzen
- Korte levertermijnen
- Volledige leveringen
- Dienst naverkoop
Leveringsprogramma
Windowmakers staat voor een ruim aanbod aan kwalitatieve merken en reeksen.
Maandelijks onderzoeken we in het PMT (Product Management Team) of het programma moet bijgestuurd
of aangevuld worden. Via onze vertegenwoordigers, via de nieuwsbrieven ‘Today’ en via de website houden
we U, als klant, op de hoogte.
Leverbetrouwbaarheid
OTIF is een begrip geworden binnen onze organisatie.
OTIF staat voor ‘On Time, In Full’, ofwel ‘Volledig leveren op tijd’. Momenteel (23/10/2014) staat ons scorebord
op 98% (96% op 31/10/2013). Belangrijk aspect in het verbeteren van onze score is het dagelijks opvolgen van
onze toeleveringen.