NieuwsbriefKwaliteit | Onderhoud

Kwaliteit | Onderhoud | Plaatsing | Garantie
Kwaliteit, CE-certificatie:
Het CE-label is een paspoort dat verklaart dat het product is goedgekeurd om op de Europese markt te worden gebracht.
De CE-markering omvat alle wettelijke vereisten die van kracht zijn in alle EU-lidstaten.
Ze is van toepassing op afgewerkte producten en wordt niet uitgebreid naar de installatie of opbouw.
De CE-markering bevestigt dat een afgewerkt product voldoet aan bepaalde prestatievoorschriften met betrekking tot
gereglementeerde vereisten in verband met het beoogde gebruik van het product en de nationale verordeningen.
Het is met andere woorden een
verklaring van conformiteit met bepaalde vereisten.
De conformiteit van een product wordt beoordeeld door:
  • ITT, Initieel typeonderzoek (bij Reynaers en Profialis),
    bestaat uit het testen en berekenen van een bepaalde configuratieof een bepaald systeem om de prestaties ervan te bepalen.
  • FPC, Productiecontrole (bij Windowmakers), is de controle die wordt verricht om na te gaan of een product 
    beantwoordt aan het initiele typeonderzoek.
Je kan alle informatie omtrent CE nalezen in 'Folder CE' (Reynaers).
Een uitgebreide versie over het verhandelen van bouwmaterialen is terug te vinden in brocure 'Economie', met de nieuwe europese wetgeving

 
CE-Conformiteitsverklaring
CE-verklaring

CE-etiketten 

Folder CE 

Economie 
Certificaten


Profialis

AGC

Maco
   
http://www.bcca.be/index.cfm?cat=search&action=certification_customer&customer_id=2895 (link naar BCCA, certificaten Windowmakers)

Onderhoudsvoorschriften

In het kader van de CE-voorschriften is Windowmakers verantwoordelijk voor het doorgeven van de instructies voor het 
onderhouden van de gehelen aan de klant, dit dmv het publiceren van de gegevens op de
website www.windowmakers.be. De klant is verantwoordelijk/bevoegd voor het onderhouden van de gehelen aan
de klant
.
Een regelmatig onderhoud van het schrijnwerk is van groot belang voor het goede gedrag van het stuk.
Jaarlijks onderhoud van de bewegende delen van hang- en sluitwerk, of vaker afhankelijk van de omgeving en de gebruiksintensiteit.
Jaarlijks onderhoud van de cilinders met siliconenspray.
Voorkomen van beschadigingen:
Het verdient aanbeveling de gevelelementen pas na gereedkomen van de ruwbouw naar de bouwplaats te ontdoen van
de beschermfolie. Beschadigingen door staalslijpsel, boorkrullen of lasvonken zijn nauwelijks te repareren en dienen
te worden voorkomen. Cement en cementwater tasten de profiel- en glasoppervlakken aan en dienen direct met ruim
water te worden verwijderd. Gebruik geen stoomreinigers of hoge druk reinigers
.
Onderhoudsvoorschriften leveranciers:
Onderhoud ALU ramen


Onderhoud ALU
Onderhoud PVC ramen
Onderhoud PVC
Onderhoud INOX trekkers
Onderhoud INOX
  Onderhoud MACO
Onderhoud MACO
   
Plaatsingsvoorschriften:
Plaatsingvoorschriften schrijnwerk
Plaatsing ramen
Plaatsingvoorschriften glas
Plaatsing glas
   
Garantiebepalingen:
Onze garanties volgen de wettelijke voorschriften aangaande deze materie aangevuld met de 
systeemgaranties van onze partners, toeleveranciers

Reynaers
 
Profialis

AGC 

Maco 

GoTop