Windowmakers

Productiebedrijf voor ramen en deuren

Everdongenlaan 24, B-2300 Turnhout
info@windowmakers.be

EPB
Energieprestatie en Binnenklimaat

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’.

benovatie

thermische isolatie

Sinds 2018 is in bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen het K-peil en de Netto-EnergieBehoefte (NEB) vervangen door het S-peil.
Dat S-peil (of ‘schilpeil’) geeft de zuivere isolatie- en ventilatiewaarde weer van de schil van een woning (muren, ramen, dak,…). Sinds januari 2018 moet S31 behaald worden, tegen 2022 wordt dat S28. Om een woning een voldoende laag S-peil te doen behalen, is naast een goede isolatiewaarde (Uw) een luchtdichtheidstest (‘blowerdoortest’) nodig. Hierbij komen we bij de noodzaak om luchtdicht te bouwen.

Wat is het S-peil?

Het ’S-Peil’ of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw.

Hoe minder energie nodig is om de temperatuur van de wooneenheid op peil te houden en hoe efficiënter de vorm, hoe lager en hoe beter het S-peil. Hoe lager het S-peil, hoe beter het dus gesteld is met de schil van de woning, energetisch gezien.

De EPB-verslaggever berekent het S-peil met behulp van de EPB-software.

luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen

Naast isoleren is het belangrijk luchtdicht te bouwen om warmteverliezen te beperken. Wind, verwarming en mechanische ventilatie veroorzaken verschillen in luchtdruk tussen binnen en buiten.  Daardoor geraakt heel veel warmte langs kieren en spleten buiten.

Het luchtdicht maken van een woning, gebeurt op drie niveaus:

– de buitenmuren: de muren worden aan de binnenzijde bepleisterd (eventueel in combinatie met een buitenbepleistering);

– het dak: er wordt een aparte luchtdichte folie aangebracht, die ook als dampscherm dient;

– ook de aansluitingen van de vensters en het dak aan de buitenmuren worden verzorgd.

Beperkte investering met grote impact

Aandacht voor luchtdichtheid bij de bouw van een woning (bv. lekdebiet van 2 tot 3 m³ per uur per m²) kan ervoor zorgen dat het E-peil met 5 tot 15 E-peilpunten daalt. Dat wordt gemeten via een luchtdichtheidstest. Als er geen test plaatsvindt, wordt uitgegaan van een minder goede luchtdichtheid.

In een luchtdichte woning ligt de netto-energiebehoefte aanzienlijk lager.

Thermische prestaties

Alle projecten in België waarvoor een bouwaanvraag moet ingediend worden vallen onder de EPB-regelgeving.

Begin 2021 is de maximum Uwaarde voor het buitenschrijnwerk 1.5 W/(m²·K). Voor glas is dit 1.1 W/(m²·K).

Hieronder vindt u de thermische prestatie voor ons buitenschrijnwerk. 


Bij de berekening is rekening gehouden met een draaikipraam van 1230 x 1480 mm, voor schuifdeuren is dit 3200 x 2300 mm.

De voorgeschreven Umax waarde voor het schrijnwerk wordt als een gemiddelde waarde van alle
ramen, deuren en schuiframen van een woning aanzien. Met andere woorden, elk individueel
raam dient niet te voldoen aan de EPB-eisen.

Wil je graag alle informatie over EPB, doorblader dan bijgaande folder.