Windowmakers

Productiebedrijf voor ramen en deuren

Everdongenlaan 24, B-2300 Turnhout
info@windowmakers.be

Glas op glas (hoek)verbinding

Structurele hoekverlijmingen

Glasplaatsen tot kunst verheffen!

Bij grote glaspartijen wordt er vaal voor gekozen om de hoek van een gebouw zonder verticale profielen uit te voeren.

Men laat dan de glasoppervlakken van de twee aangrenzende ruiten op de hoek van het gebouw tegen elkaar aan lopen, zodat het lijkt alsof er een volledig doorlopende glazen hoek aanwezig is.
De toepassing is mogelijk bij 2 beglazingen die een hoek van 90 graden vormen  of 2 beglazingen die in elkaars verlengde liggen.

De verticale aansluiting tussen de ruiten wordt dan afgedicht met een siliconen afdichting, zodat deze wind- en waterdicht is.

Een dergelijke hoekoplossing kan ook met dubbelglas of zelfs triple glas uitgevoerd worden.

 

Aan de desbetreffende hoekbeglazing worden speciale eisen gesteld:

        1. Verzorgde randafwerking
        2. Zwart maken van de oversteek
        3. Correcte maatvoering
        4. Verbeterde afstandshouders (Warm Edge)

Hoekverbinding

Bij een hoek van 90 graden wordt een ‘structurele hoekverlijming ‘toegepast.
Hierbij wordt het buitenblad van een van de beglazingen met een overlengte uitgevoerd. De overlengte is afhankelijk van de aanliggende beglazing (dikte beglazing + 6mm). De beglazing met de overlap wordt ‘verlijmd’ met de kopse kant van de andere ruit.

Zo ontstaat een hoek met een grote lichtdoorlaat en een maximum aan glas.

Aandachtspunten:

        1. Daar de beglazing niet wordt ingebouwd in een raamkader blijven de randen van de beglazing vrij. Om deze reden worden alle zichtbare randen geslepen. (zie tekening).
        2. De ruit met de overlengte wordt aan de binnenzijde voorzien van een zwarte butyl. (door glasbedrijf)
        3. De coatings worden indien mogelijk aangebracht op positie 3.
         Indien er op positie 2 van de ruit met overlengte een coating aanwezig is dient deze weggehaald te worden zodat deze niet in aanraking komt met de buitenlucht.
        4. Gebruik op de werf de juiste producten als opvulling tussen de beglazingen en voor afkitten van de voegen.
Glas glas hoekverbinding

Rechte verbinding

Glas verbinding

Bij een structurele verlijming waarbij de glasbladen in 1 vlak worden geplaatst dienen alle glasbladen geslepen te worden.

De glasbladen komen 6 mm uit elkaar. Deze opening dient op de werf met de juiste dichting te worden toegemaakt.

 

Let op:

Bij deze verlijming wordt de dikte van de glasbladen veel groter. In normale opstelling van een beglazing heeft deze 4 steunpunten. Bij structurele beglazing worden dit 3 of 2 steunpunten afhankelijk van de situatie.

Nemen we bvb een beglazing van 2500x2500mm. Bij 4 steunpunten geeft dit een dikte van 6/15/66.2. Gaan we naar 3 steunpunten wordt de dikte van deze ruit 12/15/88.2.