Windowmakers

Productiebedrijf voor ramen en deuren

Everdongenlaan 24, B-2300 Turnhout
info@windowmakers.be

Veiligheidsbeglazing NBN S23-002

De NBN S23-002 norm bepaalt de vereisten voor veiligheidsbeglazing die personen moet beschermen en definieert de te gebruiken glastypes.

De glasnorm is geen wet
Voor een goed begrip: de glasnorm NBN S 23-002 is een norm en wordt dus niet wettelijk afgedwongen.
De norm schrijft de code van de goede praktijk voor. Het komt er dus op neer dat wanneer de norm niet is nageleefd, en er gebeurt een ongeluk, de betrokkenen (voorschrijver,  plaatser, opdrachtgever) aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgschade.
Het is dus belangrijk om de norm na te leven.

FITNESS COURSES – Body Interval Training – ON STAGE Brescia buying anabolic steroids fitness nude asian teen videos

Schematische voorstelling

glasnorm
glasnorm

A: Standaard glas
GG: Gelaagd glas met minimum 2 folies (vb 33.2 of 44.2)

Menselijke activiteitenzone is de zone die grenst aan de openbare weg + toegangszone naar
voordeur.
Privé-tuinen, -terrassen, -balkons worden niet beschouwd als een “menselijke actieviteitenzone”.
Gevolg : Beglazingen in privé-woningen en appartementen, geplaatst op minder dan 90 cm van de
vloer, dienen alleen nog aan de binnenzijde (gelaagd) veiligheidsglas te zijn.
Een uitzondering evenwel is de beglazing van de voordeur (minder dan 90 cm). Deze moet met
tweezijdig veiligheidsglas worden voorzien. (GG (*))

Voordelen van veiligheidsbeglazing

Naast het beschermend karakter van gelaagd glas heeft het nog extra fucties:

1. De folies houden 99% van de UV stralen tegen. Dit wil zeggen dat de gordijnen of de zetels
veel minder zullen verkleuren (afgaan) door de UV stralen van de zon in tegenstelling tot gewoon
glas dat slechts 45% van de UV stralen stopt.
2. Verbeterde geluidswerendheid dankzij tussenplaatsing van de PVB-lagen
3. Inbraakwerend karakter