Windowmakers

Productiebedrijf voor ramen en deuren

Everdongenlaan 24, B-2300 Turnhout
info@windowmakers.be

Beglazing

Beglazingen, een waaier van functies en oplossingen

Het aanbod van beglazingen is gevarieerd en evolueert voortdurend. Voor elke situatie heeft de glasindustrie een aangepaste, performante en elegante oplossing in petto. Door de slimme keuze van de beglazingen verkrijgt men een  optimaal concept van de gebouwenschil.
Naar gelang de glaskeuze zijn beglazingen een gratis bron van zonnewinst en natuurlijk licht; ze beperken het warmteverlies naar buiten en minimaliseren het binnenkomen van koude en geluid; ze beperken het risico op oververhitting; ze vormen de basis van visueel comfort naar buiten en behouden de privacy naar binnen; ze zijn esthetisch en verfraaien de woning;  ze beveiligen tegen doorval en verwondingen en leveren een bijdrage in de strijd tegen inbraak en vandalisme…

beglazing ramen
Windowmakers kunststof ramen en deuren Gealan
reynaers aluminium windowmakers kruishouten glas

Een andere kijk op beglazingen en hun functies​

WAT IS EEN ISOLERENDE BEGLAZING?

Een isolerende beglazing is samengesteld uit twee (dubbele beglazing) of drie (drievoudige beglazing) dunne glasbladen welke met behulp van een afstandhouder van elkaar zijn gescheiden door een spouw met droge lucht of droog gas. Slechts een kleine hoeveelheid van de binnenwarmte ontsnapt naar buiten dankzij het aanbrengen van een lage-emissiviteitscoating op de hoogrendementsbeglazingen (HR-beglazingen). De vroegere types dubbele beglazingen zonder coating waren gevuld met lucht terwijl de huidige hoogrendementsbeglazingen gevuld zijn met argon, wat de isolatieprestaties verhoogt. Er bestaan eveneens drievoudige beglazingen gevuld met krypton, minder courant omwille van de zeldzaamheid van dit gas.

THERMISCHE ISOLATIE EN WARMTETRANSMISSIECOËFFICIËNT UG

De Ug-waarde, uitgedrukt in W/m²K, is de warmtetransmissiecoëfficiënt door geleiding, door convective en door straling in het centrale deel van een beglazing. Hoe kleiner deze waarde, hoe performanter de thermische isolatie van de beglazing en hoe lager het energieverbruik.

De huidige standaard is dubbele hoogrendementsbeglazing Ug=1.1 en 1.0 W/m²K en de drievoudige hoogrendementsbeglazing waarvan de Ug-waarde kan oplopen tot 0.5 W/m²K. 

De behaaglijkheid in een kamer hangt niet enkel af van de temperatuur van de kamerlucht maar ook van de eventuele nabijheid van koude wanden. Het gebruik van hoogrendementsbeglazingen schakelt het onbehaaglijke effect van een koude wand uit en vermindert het condensatierisico op de ramen aan de binnenkant van de kamers.

« WARM EDGE » AFSTANDHOUDERS

Het gebruik van « Warm Edge » afstandhouders uit roestvrij staal of kunststof i.p.v. de traditionele afstandhouders uit aluminium of gegalvaniseerd staal vermindert sterk het warmteverlies aan de rand van de beglazing. De verbeterde prestatie door dit type afstandhouder heeft geen invloed op de Ug-waarde van de beglazing (dit is het warmteverlies in het centrale deel van de beglazing), maar verbetert wel de warmtetransmissiecoëfficiënt Uw van het volledige raam, wat staat voor de warmteverliezen van het geheel : beglazing + afstandhouder + raamkozijn.

Een glasheldere kijk op Belgische beglazingen

Klik om folder te openen

Een beglazing kan niet alleen afgewogen worden op enkel de warmtetransmissiecoëfficiënt Ug.
De energetische balans is een combinatie van: de thermische isolatiewaarden, de zonnewinsten en de aanvoer van (gratis) natuurlijk licht.

Ieder beglazing is op zichzelf uniek en het optimaliseren van zijn eigenschappen hangt af van:
de oriëntatie, het type gebouw, de plaats van de vensters, en zo meer.

In bijgevoegde folder vindt u een referentielijst van alle dubbele en drievoudige beglazingen die door de Belgische
glassector gecommercialiseerd worden.
De lijst geeft de eigenschappen van deze beglazingen weer en per maatschappij ook de volgende informatie:
de merknaam van de beglazing; de markering op de afstandhouder, waardoor de beglazing kan geïdentificeerd worden;
de Ug -waarde, de zontoetredingsfactor g en de lichttransmissie LT voor de verschillende samenstellingen.

Het aanbod aan beglazingen is veelvuldig en evolueert voortdurend.

Een glasheldere kijk op de Belgische beglazingen.
Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door het verbond van de glasindustrie vgi-fiv.be

zontoetredingsfactor g

Meer licht (LT) voor een beter visueel comfort,
Meer gratis zonne-energie (ZTA),
een lagere energie-absorptie (EA)
een lagere zontoetredingsfactor (g) …

 

De zontoetredingsfactor g, uitgedrukt in %, verwijst naar de hoeveelheid warmte die naar binnen wordt uitgestraald. Hoe lager de g-waarde, hoe minder warmte het glas naar binnen doorlaat, en hoe lager de kans op oververhitting. Gewone dubbele hoogrendementsbeglazing heeft een zontoetredingsfactor g van ongeveer 60%. 60% van de zonnewarmte komt dus naar binnen. Zeer  performante zonwerende HR-beglazingen hebben een zontoetredingsfactor tot 28%. Om tijdens de zomer sterk energieverslindende afkoelingssystemen te vermijden, kies je bij een BENOvatie met veel op het zuiden gerichte ramen bij voorkeur voor een beglazing waarvan de g-waarde zo laag mogelijk is.

Laat je adviseren, laat je inspireren.

Klik op venster om te vergroten

Glas pocket AGC. Overzicht energetische waarden 

Naslagwerk, beglazingen en hun functie

AGC, Folders